तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् :

युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :

Special Characters : र्‍य र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ॐ ण ।